QRGA Pompa İstasyonları

QRGA Nagili Pompa İstasyonları ve Su Depoları Elektrifikasyon İşleri

Prizma Grup Otomasyon, 2013 yılında, Süleymaniye, Irak’ta QRGA Nagili Pompa İstasyonları ve Su Depoları projesinin elektrifikasyon işlerini başarıyla tamamlamıştır. Taahhüt işleri aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:

• 0.4kV Alçak Gerilim Dağıtım Panoları,
• Çevre aydınlatma direkleri ve panoları,
• Enstrümantasyon Sistemleri,
• Yıldırım koruma ve topraklama sistemleri,
• SCADA/Otomasyon Sistemi,
• Tava, boru ve kablo işleri.

Taahhüt işleri kapsamında kullanılan alçak gerilim panoları şalt malzemeleri ABB Electric’ten, enstrümanlar Krohne’den, otomasyon sistemleri ise Schneider Electric’den temin edilmiştir.